fbpx

LATA STØTTE & OMSORG

LATA Støtte & Omsorg tager udgangspunkt i relationen til den enkelte borger. Ved at være ærlige, omsorgsfulde og nærværende – og samtidig møde den enkelte i øjenhøjde – danner vi fundamentet for vores langsigtede pædagogiske arbejde.

Det fundament giver borgeren tryghed og motivation til at deltage i aktiviteter, der giver succes og positive oplevelser.

Succesoplevelserne er forudsætningerne for, at borgeren finder yderligere motivation og mod til at sætte sig nogle konkrete mål, og arbejde målrettet med at udvikle nye mestringsstrategier i situationer, som borgeren hidtil har fundet meget udfordrende og vanskelige at håndtere.

Borgerne, som vi arbejder med, er typisk udsatte og har svært ved at håndtere stress. Derfor arbejder vi konfliktnedtrappende og stressreducerende, ligesom vi arbejder stærkt motiverende i vores relation med borgerne.
VENNELY – CENTER FOR AUTISME & ADHD

Vennely tilbyder bolig til mennesker, som har psykisk funktionsnedsættelse, som kommer til udtryk ved en intellektuel/kognitiv forstyrrelse og deraf følgende udviklingsforstyrrelse.

Specifikt er målgruppen børn, unge og voksne med Autisme Spektrum forstyrrelser (ASF) med komorbide diagnoser, som eksempelvis mental retardering, borderline, stress, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, Tourette, ADHD mfl. Borgerne kan have personlige og – eller adfærdsmæssige problematikker, samt problemskabende adfærd.

Læs mere: https://autismecenter-vennely.dk/metode-og-faglig-tilgang/

LATA INTEGRATION & TRIVSEL
INTEGRATIONSHUSET

Integrationshuset er et tilbud til flygtninge med nedsat psykisk funktionsevne.

Integrationshuset er et midlertidigt bosted for personer mellem 18-35, der har nedsat psykisk funktionsevne som følge af personlig forfølgelse, traumatiserende hændelse og eller lignende.

Læs mere: https://integrationshuse.dk/

LATA STØTTE & FORSORG
JUNGSHOVED KRISECENTER

Jungshoved Krisecenter er et tilbud til kvinder, der er udsat for vold eller trusler om vold af en fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk samt materiel karakter.

Krisecenteret er et midlertidigt bosted for kvinder og børn, der har været udsat for vold eller trusler om vold i deres nære relationer.

Læs mere: https://jungshovedkrisecenter.dk/

Kontakt det sociale tilbud

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.