fbpx

Langholt er et tilbud inden for §66, §107, §103 & STU.

Vi er et sted, hvor vores borgere både arbejder (skole) og bor. Vi kan derfor arbejde med borgerens udviklingspotentialer i en sammenhængende indsats både i beskæftigelse, i hjemmet, i weekender og på ferier. Det betyder, at vi i meget høj grad når vores mål og hele tiden kan sætte nye.

Beskæftigelsens hovedmål er at give den enkelte beboer et meningsfyldt arbejdsliv, hvor han får mulighed for at skabe sin egen arbejdsidentitet. STU forløb tilpasses den enkelte i samarbejde med UU-vejleder.

Når vi udfører en opgave, giver vi det den tid, det tager, da det er processen og udvikling af borgerens kompetencer, der er vigtigst. Kvaliteten er altid i top, og vi afleverer aldrig et halvfærdigt produkt.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Beskyttet beskæftigelse §103, Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Nina Hansen

Diagnose

Udviklingshæmning

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år