VELKOMMEN TIL KILDEBAKKEN PLEJECENTER!
Vi håber, at følgende informationer kan hjælpe Dem og Deres pårørende i den første, lidt forvirrende tid. Er der noget, De og Deres pårørende alligevel kommer i tvivl om, så tag kontakt til centerets ledelse.

Formål og indhold på Kildebakken Plejecenter

Kildebakken Plejecenter i Haderslev kommune er et specialiseret tilbud til svært demente og udadreagerende demente borgere.

 

De borgere, der bliver visiteret til plejecenteret, vurderes at være så syge og invaliderede af deres demenssygdom, at de har behov for at bo i fysiske rammer, der er tilpasset deres sygdom, og ikke mindst bo, hvor personalet har stor erfaring med omsorg og pleje af mennesker med demens.

 

På plejecenteret er ikke bare de fysiske rammer, men også aktiviteter tilpasset den enkelte beboers behov. Ofte kan beboerne på grund af deres fremskredne demens ikke rumme store stimuli.

 

De værdier, som ligger til grund for den omsorg og pleje, der gives på plejecenteret, er et resultat af mange års erfaring i arbejdet med mennesker med demens. Erfaringen er baseret på Dr.med. og forsker i demenssygdomme Tom Kittwoods teori om menneskets behov for kærlighed, tilknytning, trøst, inklusion, beskæftigelse og identitet samt på ny, faglig viden på demensområdet.

 

Vi har sansehave, katte i flere af grupperne og – i perioder – besøgshund for at skabe liv imellem mennesker, dyr og naturen. Dette bygger på principperne fra ”The Eden Alternative”, der bl.a. handler om at skabe liv på plejecentre.

 

I hver gruppe er der 8-9 beboere, som hver især skal have en helt særlig omsorg og pleje, for at den enkelte føler sig forstået, føler at høre til og oplever at være en del af fælleskabet. Ligesom raske mennesker har de fleste beboere stor gavn af fysisk nærvær som at holde i hånd, under arm, holde om og få et klem, hvilket giver en beroligende tryghed.

 

At være syg af demens kan skabe kaos, utryghed, tristhed og forvirring i den syges verden, fordi de mentale funktioner forsvinder. Når en pårørende efter et besøg igen skal gå fra fx sin ægtefælle, så er det helt naturligt, at der kan opstå situationer, hvor beboeren bliver ked af det og har brug for, at personalet støtter både fysisk og psykisk.

 

Når man er syg, er det helt normalt at være træt. Når man er syg af demens, kan træthed være særlig udtalt, evt. med ændret døgnrytme. De fleste af beboerne har også et behov for et hvil midt på dagen i forlængelse af middagsmaden, som giver en naturlig træthed.

 

Depressive tanker og depression er ligesom træthed et kendt fænomen ved enhver form for demenssygdom. En depression er en samlet betegnelse for en tilstand, som er til stede, når kravene overstiger den enkeltes evne til at tage vare på sig selv.

I takt med, at de mentale funktioner og de fysiske færdigheder forringes og siden forsvinder, har mange stor gavn af antidepressiv behandling. Det er meget forskelligt, hvornår behovet for behandling opstår, eller om det opstår; ofte vil det være i det tidlige forløb af sygdommen.

 

Store forandringer i livet, såsom at flytte fra sit hjem, er en stor udfordring.

Ligesom raske mennesker oplever sorg og tristhed over at skulle flytte fra et elsket hjem, så kompliceres en flytning for et menneske med demens på grund af de manglende mentale funktioner.

 

Plejecenteret er et specialiseret tilbud, hvor alle hver dag gør deres bedste for at skabe gode rammer for alle beboerne.

 

Kontakt det sociale tilbud

Kommune

Haderslev

image