fbpx

Om Johan Riis Minde

Johan Riis Minde er et plejecenter i Nykøbing. Der er 30 plejeboliger, et demensafsnit med 14 pladser og et daghjem med 10 pladser om dagen. Johan Riis Minde blev bygget i 1975.

Grunden og parken, som ligger i umiddelbar forlængelse af Johan Riis Minde, blev skænket til kommunen i 1960érne af Johan Riis – deraf navnet.

Fælles for de tre tilbud med plejeboliger, demensafsnit og daghjem er, at der er fokus på livskvalitet, livshistorie og hjælp til selvhjælp. Det er alt sammen bundet sammen af høj faglighed, respekt, humor og glæde.

Der er god mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og arrangementer i tilknytning til daghjemmet, da der er en række frivillige tilknyttet Johan Riis Minde.

Johan Riis Minde er et plejecenter til ældre med betydelige funktionsnedsættelse. Det er typisk ældre med fysisk og/eller psykisk svækkelse. Der er personale til stede døgnet rundt, og der er tilknyttet faste sygeplejersker.

Daghjemmet er et dagtilbud til borgere, som klarer sig i eget hjem i aften- og nattetimer, men har svært ved at klare sig alene i dagtimerne og har brug for socialt samvær. Der kan også være tale om aflastning af ægtefælle eller anden nær pårørende. Der tilbydes hjemmebesøg inden opstart.

Hvordan får jeg en plads?

Morsø Kommunes Visitation skal visitere dig til en plejebolig. For at blive visiteret til en plejebolig kræves det, at du ikke længere kan klare dig i din hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter. Du skal endvidere selv udtrykke ønske om at ville bo i en plejebolig.

Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Morsø Kommunes Visitation på telefon 9970 6348.

På samme vis skal Visitationen visiterer dig til en plads i daghjemmet, eller på demensafsnittet, ved Johan Riis Minde.

Kontakt det sociale tilbud