fbpx

Målgruppe: Unge drenge mellem 15 og 25 år. Aspergerlignende symtomer. Forskellige former for autisme og lettere grad af ADHD. Omsorgssvigtede. Lettere psykiske, sociale eller adfærdsmæssige problemer. Lettere udviklingshæmmede med indlæringsvanskeligheder. Sent udviklede og udviklingsforstyrrede. Psykisk funktionsnedsættelse. Hyldeborg henvender sig til drenge, som på grund af deres funktionsevne ikke magter/er klar til at bo hjemme, i bofællesskab eller i egen bolig og som har brug for støtte i opretholdelse af sociale kontakter, egen omsorg og struktur, samt aktiviteter i hverdagen.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Sol Green

Diagnose

Autisme, Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år