fbpx

Vil du i kontakt med husene på frydendalsvej, kan du sende en mail på: [email protected]

Husene på Frydendalsvej er en selvejende institution beliggende centralt på Frederiksberg.

Vi er både botilbud og opholdssted og modtager unge iht. Servicelovens §§ 66, 76 og 107. Vores fysiske rammer er to villaer på Frederiksberg, samt en ejendom med seks to værelses lejligheder i Valby.

Vores målgruppe:

Er unge mellem 15 og 28 år, som er udfordret psykisk og socialt, de fleste har psykiatriske diagnoser, som skizofreni, OCD, angst, selvskade, personlighedsforstyrrelser og lign.

Gennem et samarbejde mellem de unge, deres netværk og den unges kommune, ønsker vi at skabe et miljø, hvor de unge kan udvikle sig til selvhjulpen, selvstændige mennesker, som ansvarligt kan tage vare på deres liv. Vores arbejde tager udgangspunkt i, en individuel pædagogisk handlingsplan. vi arbejder fagligt med udgangspunkt i de unges oplevelser, og fortællinger om deres liv, samtidig med at vi hele tiden, fastholder normalitet som en fælles referenceramme for samværet. Vi betragter en bæredygtig relation, medarbejdere og beboere imellem, som et afgørende fundament for udvikling, derfor er det vigtigt, at stemningen i vores huse altid er varm og anerkendende.

Vores indsats:

Er tilrettelagt så den ændres efterhånden som beboeren modnes til nye udfordringer, ligesom overgangen fra børneanbringelse til voksentilbud er integreret i tilbuddet, et typisk forløb hos os fungerer som en 3 trins “raket” hvor man efter en periode flytter til et hus med mindre pædagogisk støtte, for til sidst at bo i udslusning.

Vi er et tværfagligt medarbejderteam på i alt 12 fastansatte samt har en fast stab af vikarer. Vi har en fast ansat psykiater som superviserer personalet og har samtaler med de unge, ligesom vi administrerer medicin hvor der er behov for det. Vi er døgnbemandet og det ene af husene (8 pladser) har vågen nattevagt, som også er til rådighed for de øvrige unge.

Kontakt det sociale tilbud

Tilbud

Botilbud-§107, Efterværn-§76 , Opholdssted-§66 stk.1 nr. 5

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.