fbpx

Hjembækskolen

Undervisning i små grupper – eller i enrum
Hjembækskolen ligger i naturskønne omgivelser lige udenfor landsbyen Hjembæk, tæt på Jyderup. Skolen er gennemgribende moderniseret i 2013 med henblik på at skabe gode fysiske rammer for at undervise i små grupper.
Der er 5 store klasselokaler, flere mindre arbejdsrum og andre områder, der kan fungere som arbejdsstationer, hvor de unge kan finde ro og koncentrere sig.

Spændende faciliteter til de unge
Udover undervisningslokalerne har skolen egen gymnastiksal, træningscenter, køkken, billedkunstlokale, fodboldbane, værksteder til henholdsvis træ og metal, med mulighed for at rode med motorer. Der er gode udenoms arealer på den store grund omkring bygningerne, hvor der er mulighed for boldspil på fodboldbanen eller andre fysiske udfoldelser i naturen rundt om skolen.

Vi lægger vægt på IT
Undervisningslokalerne er udstyret med interaktive tavler og klassesæt med elevcomputere. Der er også iPads, så eleven kan bruge IT i undervisningen. Skolen har fortløbende eksterne konsulenter tilknyttet, og der er kurser i IT. På den måde signaleres at det er vigtigt at kunne bruge IT, også i undervisningen.

Undervisning med miljøterapi
Hjembækskolen er et dagbehandlingstilbud. Det betyder, at skolen er specialiseret i at undervise unge med et behandlingsbehov. Selve behandlingsaspektet i dagligdagen er miljøterapeutisk funderet. Læs mere om det under behandlingen.
Skolen har et tæt samarbejde med opholdsstederne Tornbrinken, Vesterhuset, Birkehuset, Stokkebjerghusene, Drosselvej og Holmegården.
Størstedelen af eleverne på skolen kommer fra de nævnte steder, men skolen har også elever, der bor hjemme eller på andre opholdssteder.

Fra skoleparat til uddannelsesparat
De fleste elever på skolen er mellem 14 og 18 år, men aldersspændet er 12 til 25 år, da der også er STU-elever. Da der er tale om udskolingselever, er undervisningen i overbygningen prøveorienteret, hvilket spiller en væsentlig rolle i det daglige.
Meget af undervisningen fokuserer derfor på, at den unge først skal blive skoleparat, så prøveklar og sluttelig uddannelsesparat.
Undervisningen er dog helt individuel, da erfaringen viser, at der er mange af de unge, der har et fagligt niveau, der ikke svarer til deres alder. Det kan være på baggrund af en sporadisk, afbrudt eller blot en utilstrækkelig skolegang. Fælles for elevernes faglige niveau er, at der ofte er en hel del, der skal indhentes.

Vi er underlagt folkeskoleloven
Det betyder, at skolen overholder alle formelle krav, så som: timetal, fagrække, årsplaner, praktikforløb, brobygning, UU-vejledning, projektopgaver, terminsprøver, nationale test og afgangsprøver.

Der er i gennemsnit 7 elever i en klasse og der er altid mindst 2 lærere i en klasse.
På skolen er der ca. 35 elever, heraf er en gruppe STU-elever.
Skolen er prøveafholdende – dvs. der tilbydes 9. og 10. kl. afgangsprøve.
Skolen er fra skolestart august 2017 blevet til en mobilfri skole.

Kontakt det sociale tilbud