fbpx

Heldagsskolen Bråby

Overordnet formål: Skolens overordnede formål er at tilbyde undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, hvor mulighederne i folkeskolen er opbrugte. Målgruppe: Skolen sigter på en bred målgruppe inden for nedenstående områder: – Børn med sociale og emotionelle vanskeligheder. – Tidligt følelsesmæssigt skadede børn. – Børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, samt – Børn med ADHD. Overvejende problematikker: Fælles for målgruppen er et behov for et lille struktureret undervisnings- og behandlingsmiljø. De fleste elever har et skiftende, nederlagspræget skoleforløb bag sig. De har for størstedelens vedkommende ikke kunnet rummes i det almindelige skolesystem; de har ikke evnet at indgå relevant i de sociale sammenhænge, skolegangen krævede. Størstedelen af eleverne er basalt normaltbegavede med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer, der føres tilbage til psykosociale årsager. Hvorvidt en elev passer ind i vores skolesammenhænge afhænger til enhver tid af skolens øvrige elevsammensætning og vurderes individuelt.

Kontakt det sociale tilbud