fbpx

Granhøjens Botilbud A/S

Priserne er efter takstkatalog.

• Dalhøjgård er målrettet unge mellem 18 og 40 år med følelsesmæssige og/eller organiske skader samt psykiske og/eller social tilpasningsvanskeligheder.

• Det Gamle Kogeri er målrettet beboere ml 18 og 60 år med sindslidelser, autisme og misbrugsproblemer samt beboere med udad-reagerende adfærd.

• Egebjergvej (Egen) er et tilbud til voksne mellem 30 og 60 år med psykiske og/eller sociale problemer, fortrinsvis personer med forandret virkelighedsopfattelse.

• Rørmosegård er målrettet beboere ml 18 og 30 år, med personlighedsforstyrrelser, herunder spiseforstyrrelser og borderline-problematikker, evt. med udad-reagerende adfærd.

• Søperlen er målrettet beboere ml 30 til 60 år med anden udviklingsforstyrrelse, Udviklingshæmning, forandret virkelighedsopfattelse, andre psykiske vanskeligheder el andre sociale problemer.

• Skovgården er målrettet beboere ml 18 og 30 år, med fx alkohol- og stofrelaterede problemer, herunder beboere med massive psykiske og sociale problemer og der har udad-reagerende adfærd.

• Twillingegården er målrettet mænd med invaliderende sindslidelser og misbrugsproblemer – ofte med en behandlingsdom. Det kan være beboere, med medfødt hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelse og evt. udad-reagerende adfærd.

• Vesterbro er målrettet kvinder ml 18 og 40 år, som er socialt utilpassede, har personlighedsforstyrrelser og/eller lettere organisk hjerneskade.

Kontakt det sociale tilbud