fbpx

Godt På Vej

Målgruppe:

Opholdsstedet modtager:

Svage skrøbelige unge, med en grad af psykisk sygdom, socialt angste og sent modne, dog ikke svært udadreagerende, afvigende. samt unge med mindre skader på hjerne, som følge af trafikuheld eller lignende.

Årsagsforhold: f. eks unge som er vokset op hos isolerede forældre, med understimulering til følge, arveligt betingede psykiske lidelser, dårlig social opvækst, sent modne, egentlige psykiske lidelser, understimulerede unge, social angste.

Afgrænsning:

Opholdsstedet modtager ikke Unge med voldelig og kriminel adfærd, narkomaner og unge med misbrug, kriminelle med aktuel og aktiv kriminel løbebane, ligesom opholdsstedet ikke modtager personligt og socialt afvigende unge. Opholdsstedets formål er at drive et opholdssted for unge, ud fra et humanistisk menneskesyn, hvor det enkelte individs prioriteres højt. Der skal sættes fokus på den unge ud fra den enkeltes handle- og behandlingsplan, således at der skabes trygge rammer for de unge.

Værdigrundlag:

Opholdsstedet arbejder ud fra en gensidig accept, respekt og forståelse. Der arbejdes for at ruste den enkelte unge til et voksenliv, med de forventninger og krav der stilles til et voksent menneske i dagens Danmark. Den unge skal lære at tage ansvar, være ansvarsbevist og træffe de rette beslutninger ud fra hvor den unge er, og hvilken vej den unge går. Den unge skal lære at opleve og udtrykke følelser, glæder og sorger, emotionelt og verbalt. Der arbejdes ud fra et princip om at acceptere forskellighed, personligt som etnisk.

 

Pædagogisk praksis og teori:

Der sættes fokus på den enkelte unge, ud fra den handleplan der er udfærdiget i samarbejde i samarbejde med kommune og sagsbehandler. Evt. kontakt til praktikplads formidles. Der arbejdes ikke ud fra én bestemt teoretisk pædagogik, men, i og med der altid tages udgangspunkt i den enkelte unge, og dennes behov, vil de teoretiske, og praktiske metoder ofte være forskellige. Praktisk: Jvnf. Ovenstående, arbejdes der ud fra handleplan. Der arbejdes i direkte linie i forhold til den unges problemstilling. Et velfungerende samarbejde med psykiatrien skaber gode rammer og værktøjer til at komme videre. Opholdsstedet sikrer sig et godt samarbejde med den eventuelle psykiatriske afdeling den unge kommer fra, på den måde sikrer vi os den optimale viden om den unge, og den unges grænser. Den enkelte unge vil blive sat over for dagligdags problemer, og guidet igennem disse, på en tryg og sikker måde.

Skematisk dagligdag:

Af sted til praktikplads, arbejdsplads, passe det så godt som det kan lade sig gøre, hjem igen. Transport sker, hvis den unge er i stand til det med offentlige transportmuligheder, hvis den unge ikke er i stand til det, vil vedkommende blive kørt. Hjem til opholdsstedet, hvor der også er daglige gøremål, oprydning, madlavning osv. Derefter almindelig hygge, eller ud af døren til fritidsinteresse, og ikke mindst, et godt bad (ordentlig hygiejne vægtes højt), og ordentlig tid i seng. REGELMÆSSIGHED.

Fritid:

Der er mulighed for at have en fritidsinteresse eksternt, det kan være at gå til ridning eller fodbold, karate, musik eller lignende, aftenskoler og voksenundervisning. Klubberne ligger enten i Vordingborg eller Præstø, og der er mulighed for at komme der til med offentlig transport, eller blive kørt af opholdsstedet.

Fysiske faciliteter:

Opholdsstedet råder over 4 primærværelser, alle store, hyggelige værelser med udgang til det fri via dør. Derudover findes et mindre gæsteværelse.

Skoletilbud: Lokale folkeskoler

Intern skole: Ingen

Kontakt det sociale tilbud