Vi har et fælles opholdsrum, spise- og dagligstue samt køkken, hvor vi dagligt tilbereder mad.

Desuden har vi en stor multisal, som du er velkommen til at låne til fødselsdage eller lignende.

Du bliver tilknyttet en kontaktperson, når du flytter ind. Sammen finder I ud af, hvad du har behov for hjælp og støtte til.

Vi har personale hele døgnet til at give omsorg og hjælpe med praktiske gøremål. Det er vigtigt for os, at du har det godt på Gefionshave og har indflydelse på din egen hverdag.

Gefionshave har et bruger- og pårørenderåd.

Kontakt det sociale tilbud

Kommune

Horsens

image