fbpx

Gedebjerg Skole

Gedebjerg Skole arbejder ud fra en pædagogisk forståelse af, at forandring og udvikling skabes i relationsarbejdet med hensyn til børnenes aktuelle personlige, psykologiske og psykiatriske udfordringer. I dette arbejde er det blandt andet centralt, at skabe en passende stabil, tryg og struktureret ramme omkring børnenes skolegang. Vi stræber således efter, at møde børnene, der hvor de er – såvel fagligt som pædagogisk, og det er det enkelte barns aktuelle behov, der er styrende for tilgangen i den konkrete situation.

Vi lægger vægt på, at møde børnene med anerkendelse, samt at se og skabe forudsætninger for, at hjælpe til udvikling af børnenes positive ressourcer og potentialer. Herunder at møde børnene med forståelse for at skabe et miljø, der kan være med til at mindske en problemskabende adfærd. Undervisningen og de socialpædagogiske aktiviteter er integreret i børnenes skoledag.

Kontakt det sociale tilbud