fbpx

Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning har igangsat projektet “Fremtidens Plejehjem – trivsel og teknologi” ud fra et ønske om at kunne tilbyde de bedste forhold for plejekrævende ældre, også i fremtiden.

Aalborg Kommune ønsker, at være på forkant med den demografiske udfordring som hele Danmark står overfor – en aldring af befolkningen. Hvor der idag er 4,5 person i den arbejdsdygtige alder for hver person over 64 år, ventes der i år 2035 kun at være 3. Særligt er det værd at bemærke, at ældre over 80 år repræsenterer den hurtigst voksende aldersgruppe i befolkningen.

I Aalborg Kommune forventes en stigning i befolkningstilvæksten fra 2009 til 2029 på 50, 6% i aldersgruppen af borgere på over 65, og en stigning på 86,6% i aldersgruppen over 80 år (kilde: Danmarks Statistik 2009). På det sociale område venter således en række udfordringer om hjørnet for Aalborg Kommune; en øget efterspørgsel på offentlig service samtidigt med at grundlaget for rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor vil blive mere begrænset, idet der vil være færre personer i den erhvervsaktive alder.

Hertil kommer det forhold, at fremtidens generation af ældre i et væsentligere omfang end tidligere vil have nogle klare forestillinger om og stille større krav til deres seniorliv, som netop skal afspejle den generelle økonomiske fremgang og tryghed, som det danske velfærdssamfund de seneste årtier har stået for.

Ovennævnte udfordringer kræver således nye, moderne plejehjem. Og her spiller velfærd- og sundhedsteknologi en central rolle. Ved brugen af denne teknologi skal det sikres: Dels, at den plejekrævende ældre opnår den højst mulige grad af trivsel og dermed livskvalitet. Dels, at ressourcer bliver frigjort eller reducerede, f.eks. ved en automatisering af rutineopgaver – uden dette dog betyder, at der gåes på kompromis med den ældres trivsel. Og, endelig, dels, at en attraktiv og fagligt udviklende arbejdsplads skabes med henblik på rekruttering og fastholdelse af personale. Det er på denne baggrund, at Fremtidens Plejehjem er blevet bygget.

Kontakt det sociale tilbud