fbpx

Opholdsstedet Ulvskovs pædagogik
På Ulvskov arbejder vi relationspædagogisk. Rammen er familiær og nærværende og ikke institutionsagtig.

Alle fastansatte på Ulvskov, er uddannet pædagoger, og alle har i 2014, gennemført KRAP uddannelsen, som anvendes som pædagogisk metode og udvikling hos de unge, og som vi desuden fortsat modtager undervisning samt supervision i.

Der arbejdes tålmodigt og langsigtet på, at der skabes respekt for hinanden og relationen og rummeligheden er dét, der skal bære.Tillid, tålmodighed og gentagelser, er nogle af vores værdi principper.
Der er faste regler og retningslinier på Ulvskov, som de unge mennesker forstår og accepterer. Det anerkendende indgår til stadighed i arbejdet på Ulvskov, hvor dét at se det andet menneske og respektere det som det er, vurderes højt.
Ulvskov er et hjem, hvor den unge får mulighed for at afprøve sig selv i samspil med huset øvrige beboere, personale og nærmiljøet i Odder.
Med udgangspunkt og hensyntagen til den unges problemer er det vort mål at stabilisere den unge sådan, at han/hun lærer at begå sig i en ungekultur med acceptable værdier og normer. Dette skal medføre at den enkelte sluttelig bliver klar til at starte i et job- eller uddannelsesforløb samt etablere sig nogle sunde fritidsinteresser.
Vi ser den unge som en del af en helhed og som betinget af det netværk af relationer som han/hun er en del af. Den unge foståes ikke isoleret set, men udfra den kontekst han/hun indgår i. Det tilstræbes at møde den unge på det stadie vedkommende aktuelt befinder sig på og hjælpe ved at skabe mulighed for hensigtmæssig alderssvarende udvikling i forhold hertil.

Download standardbeskrivelse: Klik her.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Leder

Birgitte Christiane Ege

Diagnose

Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, ADHD, Afvigelseripersonligheden, Andrespiseforstyrrelser, Angstellerfobiskangst, Anoreksi, Bulimi, Depression, Personlighedsforstyrrelse, Selvskadendeadfærd, Spiseforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

13-17 år, 16-23 år

Tillægsydelser

Efterværn § 76

Kommune

Odder

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.