fbpx

Fonden Team Golå

Sociale problemer med udadreagerende adfærd
Sociale problemer med indadreagerende adfærd
Sociale problemer med seksuel grænseoverskridende adfærd
Seksuelt krænket problematik
Personer med fysiske handikap
Psykiatriske lidelser af generel karakter
Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede
Udviklingshæmmede, der er pleje og omsorgskrævende

Kontakt det sociale tilbud