fbpx

Fonden Svennebjerggaard

Fonden Svennebjerggaard er et opholdssted med plads til 20 børn og unge med behandlingstiltag tilrettelagt for den enkelte.Vores primære målgruppe er børn/unge i alderen 2-18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år, enten i et udslusningsforløb eller i vort efterværnssystem.

Svennebjerggaards vision er at være med til at give vore børn og unge de allerbedste udviklingsmuligheder gennem en dyb forståelse for de vanskeligheder, styrker specifikke behov, den enkelte måtte have. Der er særlig opmærksomhed og indlevelse omkring det individuelle behov for balance mellem stimulering og tryghed.
På grund af børnenes og de unges individuelle problematikker bliver der lavet en specifik handlingsplan for hver enkelt.

MÅLGRUPPE: Ungehuset: Målgruppen i ungehuset er unge i alderen 13-23 år med sociale, psykiske, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Unge, som har været udsat for omsorgssvigt og med relations- og tilknytningsforstyrrelser. Unge, der er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

Børnehuset: Børnehusets målgruppe er børn som på indskrivningstidspunktet er i alderen 2-13 år. Det er børn, som har været udsat for omsorgssvigt og med relations- og tilknytningsforstyrrelser. Der er tale om børn, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder. Børn der er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

PÆDAGOGIK: Den overordnede behandlingsform på Svennebjerggaard er miljøterapi, som udføres i kraft af miljøets struktur og aktiviteter gennem relationer med de børnene / unge, de ansatte og andre i miljøet. Miljøterapien er med til at forbedre de unges praktiske og sociale færdigheder, herunder relationen til andre mennesker, i et trygt og grænsesættende miljø, der støtter den unge. Vi har meget fokus på den jeg-støttende tilgang, hvor vi vil udvikle individets ”jeg-ressourcer”. Målet er at styrke jeg’et generelt og at styrke mere specifikke jeg-funktioner, såsom selvtillid, selvfølelse, identitet mv. Svennebjerggaards pædagogik og metode er en individuel tilrettelagt behandling ud fra supervision. Med den kærlige pædagogik opbygger vi en bærebølge af ro og rytmer som grundlag for behandlingsarbejdet.

§107-Botilbud:
Vi har en udslusningsafdeling med botræning, arbejdstræning og støtte til at deltage i ungdomsuddannelser. Vi er godkendt som §107-Botilbud.

STU: STU Svennebjerggaard er en STU med vægt på fleksibilitet og rummelighed. Til gården er knyttet ca. 30 hektar jord, hvoraf halvdelen er i drift med forskellige afgrøder, og den anden halvdel er opdelt i folde til gårdens dyr. Det være sig får, høns, gæs, kvæg, kaniner, ænder og mm. Er du heste interesseret, så er der rig mulighed for, at udfolde sin interesse på Svennebjerggaard. Vi har 13 Islænderheste med tilhørende fine ridefaciliteter.

AKUT MODTAGELSE / AFLASTNING: Svennebjerggaard har megen erfaring med akut anbringelser og akut aflastning. Vi har altid et akut værelse og personale klar. Ligesom vi altid har et stærkt fagligt team til at tage imod barnet eller den unge.Ved akut anbringelse eller aflastning binder kommunen sig ikke af et længere opsigelsesvarsel. Efter aftale anbringes den unge i et korterevarende skærmnings- eller afklaringsforløb.

FORÆLDRE OG PÅRØRENDE: Fonden Svennebjerggaard vægter forældresamarbejdet. Vi har arrangementer for forældre og pårørende f.eks. til jul og fastelavn samt ridestævne. Det er for Svennebjerggaard vigtigt at arbejde med og fastholde de unges tilknytning til familienetværket.

Kontakt det sociale tilbud