fbpx

Fonden Startskuddet

Kontakt

Adresse

Fonden Startskuddet er en vifte af døgn- og dagtilbud på Sydsjælland til unge og voksne med massive udfordringer.

Venus – et socialpsykiatrisk opholdssted jf § 66 og § 107-tilbud i Orup ved Faxe. 7 pladser

Uranus – et socialpædagogisk opholdssted jf § 66 og § 107-tilbud ved Tappernøje. 12 pladser

Jupiter – § 107 og § 108 tilbud med interne og eksterne lejligheder til projekter og udslusning ved Vordingborg og i Mern. 10 pladser

Erhvervs- og Håndværksskolen – STU, LAB-forløb, ressourceforløb, § 103 og § 104 i Mern

Fonden Fællesskolen – dagbehandlingstilbud for børn og unge i folkeskolealderen i Mern. 16 pladser

Vi tilbyder også § 85, efterværn, familiebehandling mm.

Vi har mange års erfaring med at skabe helt individuelle løsninger – hvis vi i samarbejde med borgeren og kommunen når til den erkendelse, at noget ikke virker, så beslutter vi i fællesskab noget andet.

I individuelt tilrettelagte forløb med socialpædagogisk støtte og behandling tilbyder vi både et sted at være og et sted at lære – og giver dermed nogle af vores mest udsatte en ny vej i livet. Vi arbejder systemisk, narrativt og helhedsorienteret med fokus på inddragelse, kvalitetssikring og faglig udvikling.

Vi har tæt dialog med kommunen om handleplan, opfølgning, resultatdokumentation og tidsafgrænsning af de enkelte opgaver. I vores familielignende rammer rummer vi mennesker med sociale og adfærdsmæssige problemer, misbrug, psykiatriske diagnoser, udviklingshæmning og alternativ afsoning.

Vi har en omhyggelig visitation, så vi får sammensat grupper, der – som søskende – er spredt i alder og personlighed.

Vi modtager akut, vi har meget få magtanvendelser – og vi smider ingen ud.

Alle vores tilbud trækker i dagligdagen på det væld af aktiviteter og ressourcer, som vi har opbygget over årene og stiller til rådighed – primært Klinik Andromeda med Nada og pædagogisk massage, Kulturhuset med intern fritidsklub og kulturelle aktiviteter for lokale og KURV’en, vores tværfaglige ad-hoc-forum med Kompetencer, Udvikling, Ressourcer og Viden, hvor vi samarbejder med eksterne eksperter.

Kontakt det sociale tilbud