fbpx

Fonden Nordjysk Børne- Ungecenter – Bostedet Hanbohus

Sociale problemer med udadreagerende adfærd
Sociale problemer med indadreagerende adfærd
Sociale problemer med selvskadende adfærd
Sociale problemer med seksuel grænseoverskridende adfærd
Skoleproblemer
Anden kriminalitet end personfarlig kriminalitet
Alkoholmisbrug
Stofmisbrug
Psykiatriske lidelser af generel karakter
Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Susanne Lykke Petersen

Diagnose

Autisme, Personlighedsforstyrrelse, Selvskadendeadfærd, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år