fbpx

Huset Scheving er et privat fondsejet døgntilbud. Fordelen ved at vi er private afspejler sig i sagsgangene, som ofte er kortere. Vi besidder ligeledes muligheden for at sige til eller fra i forbindelse med nye borgere, således at vi kan tilpasse borgergruppen på bedst mulig vis. Ligeledes har vi med vores særdeles kompetente bestyrelse sikret et højt fagligt niveau samt en sund forankring i det lokale område. Institutionen er ejet af Fonden Huset Scheving. Bag stiftelsen af fonden står de samme personer, som er grundlæggere og daglige ledere af Huset. Huset Scheving ligger i et naturskønt område i Nørre Snede. Vores bygninger ligger for enden af en stikvej, godt skærmet men alligevel kun 600 meter fra nærmeste dagligvarebutik. Vi arbejder målrettet med at skabe et hjem for den enkelte borger med fokus på en afslappet atmosfære og et lavt stressniveau. Det betragter vi som en medvirkende faktor til at den enkelte borger oplever livskvalitet og føler sig hjemme, og derved har lettere ved at udvikle sig i en positiv retning. Det daglige arbejde udføres primært af pædagoger og andet personale med en socialfaglig uddannelse. I vores faglige tilgang til borgere med Autismespektrumforstyrrelser anses dyrehold som en væsentlig faktor for trivsel. I Huset Scheving er terapi i form af kæledyr et vel benyttet redskab og vores erfaring er, at mange borgere finder ro, glæde og trives i samvær med dyr. Dette har vi taget konsekvensen af og har derfor dyrehold på grunden i form høns, får og kat

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Jesper Thing

Diagnose

Autisme, Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år