fbpx
  • Pædagogisk målsætning og metode:Pædagogikken på Forcen tager udgangspunkt i “Kognitiv Ressurcefocuseret Anerkendende Pædagogik”KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressurcefocuserede menneske- og behandlingssyn.Det er målet at de unge i den tid de er på Forcen, får en indsigt og forståelse for egne vanskeligheder, både dem der skyldes opmærksomhedsforstyrrelsen og dem der skyldes andre faktorer. Vi skal skabe tro på og lyst til ændring og udvikling heraf.Forcen hjælper og motivere de unge til at sætte egne mål for udvikling. Det kan være kortsigtede, og mere langsigtede mål. Mål kan være såvel uddannelse, fritid, familieliv m.m.På Forcen er det overbevisningen at de unge gør det rigtige hvis de kan.vores opgave er at hjælpe dem når de ikke kan.De unge forsøger at leve op til de forventninger der er til dem. Derfor er det selvfølgelig meget vigtigt at disse er positive. Personalet Skal bibeholde denne tro også når de unge fejler. Når det sker er det et udtryk for at de har brug for hjælp.De unge på Forcen har generelt begrænsede sociale, kognitive og emotionelle erfaringer. Personalet har til opgave at skabe de forudsætninger som gør den unge i stand til at dygtig gøre sig. At løse et problem giver erfaringer. Vi hjælper de unge til at opsætte egne mål der er realistiske at nå (snublemål). Dette øger motivationen for den unge og øger chancen for succes.

    Der arbejdes meget målrettet med at skabe så konfliktløst et miljø som muligt. Såvel forskning som egne erfaringer, peger i retning af, at unge i langt højere grad er i stand til at modtage læring og udvikle kompetencer når der ikke er konflikter i de unges hverdag. Det stiller selvfølgelig store krav til medarbejdernes viden og indsigt i problematikker vedr. ADHD og Autismespektret, samt deres evne til at skelne mellem de unges behov og egne normer. Derfor benytter Forcen kun personale med relevant faglig uddannelse samt erfaring fra området.

    Det er yderst vigtigt at de unge kan se formålet med at bo på Forcen. Derfor vægter vi højt, at de unge oplever Forcen som et tilbud, hvor de får en oplevelse af personlig udvikling. Det skal være et rart og trygt sted at bo, hvor den unge har det godt.

    Pædagogikken på Forcen er tilrettelagt med det lange perspektiv for øje. Derfor er det primære ikke hvad den unge kan på Forcen, men hvilke færdigheder den unge selv kan magte efter Forcen.

    Mennesker er forskellige; derfor er pædagogikken tilrettelagt efter den enkelte ung. Det betyder individuelle planer, strukturer og kontrakter. Trods fællestræk ved opmærksomhedsforstyrrelse, er det kun en del af de unge. De er ligeså forskellige som alle andre. Hvilket gør det meningsløst at tro man kan lave en fælles struktur der hjælper alle.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Henrik Bjarnskov

Diagnose

Autisme, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Kommune

Randers