fbpx

Fonden Botilbuddet “Open Future”

Hovedvægten på indsatsområder vil være “life skills”, socialisering og motivation til uddannelse. Life Skills er livsfærdigheder. Intensiv træning i at klare de grundlæggende forhold i hverdagen. Socialisering at sikre den enkelte til at virke sammen med de andre beboere, et fælles sammenhold, hvor alle tager sin del af ansvaret og alle yder til og nyder af fællesskabet. Motivering til uddannelse og arbejde. Motivere og kvalificere til at indgå i kortere eller længere uddannelsesforløb. Det kan være et STU forløb, arbejdstræning eller andet. I hverdagen oparbejdes en struktur og et miljø for dygtiggørelse af den enkeltes evner. Botilbuddets dagsrytme bygges op ad en fast struktur.

Kontakt det sociale tilbud