fbpx

Fonden Aflastningshjemmet Egehøj

Vores tilbud:

Fonden Egehøj, og er et aflastningshjem for børn og unge mellem 3 år og 18 år. Egehøj er et tilbud til forældre med børn eller unge, med betydelig eller varigt nedsat funktionsevne, hvor de primære handicapområder falder inden for spektret af børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrelser, som:

  • Autisme
  • ADHD
  • Psykisk udviklingshæmmet / retarderede med en udviklingsalder i børnehave / før skoleområdet

Vores pædagogik:

 

Vi mener, at tydelighed og forudsigelighed er en forudsætning for, at børn med autismespektrum forstyrrelse eller lignende udviklingsprofil kan føle tryghed. Derfor er vores pædagogiske praksis ofte som følger:

  •  Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og personlighed, da børn med en særlig udvikklingsprofil er unikke børn nøjagtigt som alle andre børn. Af samme årsag er resterende punkter naturligvis kun vejledende, da alle vores børn eksempelvis ikke har behov for piktogrammer.
  •  Vi benytter et visuelt støttesystem, piktogrammer/billeder og skemaer, der beskriver dagens forløb for det enkelte barn.
  •  Vi benytter sociale historier, der kan give børnene forklaringer på specifikke regler, det være sig sociale regler, vigtigheden af at have en  god hygiejne eller lignende.
  •  Vi har faste rutiner mht. til blandt andet spisning, bad, siddepladser og sovepladser

 

Hvem er vi til for:

 

Vores tilbud går typisk ud på at børnene er hos os en fast ugentlig hverdag, hver 4. weekend, samt en uge i sommerferien. Børnene er inddelt i faste grupper på 6 – 7 børn med fast tilknyttet perso­nale. De er sammensat i grupperne således, at de matcher hinanden bedst muligt.

Egehøj skal ses som fristedet for barnet, hvor vi som udgangspunkt vil skabe så rolig og strukture­ret en hverdag som muligt. Vi stiller ikke de store krav, da børnene er fyldt op med indtryk efter en lang skoledag. I weekenden hygger vi med aktivi­ter, alt efter hvad børnene har lyst til og formår.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Leder

Laila Kristensen

Diagnose

Autisme, Hjerneskade, Hørenedsættelse, Synsnedsættelse, Udviklingshæmning

Alder

6-12 år, 13-17 år

Kommune

Randers