fbpx

Fønix ApS

Vi tilbyder et velstruktureret og sammenhængende behandlingsmiljø med boenheder, undervisning og arbejds- og fritidstræning.

Beboerne bor sammen i fire huse under familielignende forhold. Der er døgndækning i alle huse med sovende nattevagt, ligesom vågen nattevagt kan arrangeres. Til hvert hus er der er et fast tilknyttet personale på fire – fem personer, som dækker alle ugens vagter.

Struktur er en rød tråd gennem beboerens hverdag, som selv deltager i at udarbejde eventuelle dags- og ugeskemaer.

Vi har sundhed – både den mentale og fysiske – i fokus. Beboerne har mulighed for at modtage terapeutisk massage én gang ugentlig hos socialpædagog og nordlysmassør Lisbeth Helboe, ligesom de kan ledsages til andre sundhedsydelser.

Vi har en fast tilknyttet psykiater, Søren Lundholm Jensen, som kommer på Fønix hver mandag og tilser medicin og terapeutiske samtaler med beboerne.

Kontakt det sociale tilbud