fbpx

Familieinstitutionen Topshøj

Topshøjs dagbehandlingsskole tilbyder børn og unge fra 0.-10. klasse et intensivt fagligt, pædagogisk og behandlingsmæssigt forløb, der retter sig mod inklusion i Folkeskolen eller mod en Ungdomsuddannelse. Indsatsen integrerer undervisning, behandling og social udvikling i tæt samarbejde med elevens familie og eventuelt plejefamilie samt andre betydningsfulde personer i netværket. Der ydes supervision til plejefamilier.

Skolen er rettet mod børn og unge med psykiatriske diagnoser og/ eller andre alvorlige problematiske forhold, der gør det vanskeligt at være i en læreproces og udvikle sig socialt og personligt i et fællesskab med andre.

På vores skole kan vi for eksempel yde en faglig og terapeutisk indsats over for elever, der er diagnosticeret:

 • ADHD
 • ADD
 • Aspergers syndrom
 • Adfærdsforstyrrelser
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • OCD
 • Tourettes syndrom
 • Angst
 • Infantil autisme
 • Semantisk pragmatisk sprogforstyrrelse
 • Emotionel ustabil personlighedsstruktur
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvskadende adfærd

Vores nuværende elevgruppe har en aldersspredning fra 6 til 16 år, og denne er ligeligt fordelt mellem drenge og piger.

Kontakt det sociale tilbud