fbpx

EKKOfonden

EKKOfonden er en erhvervsdrivende fond, hvis kerneopgave det er at levere botilbud, særligt tilrettelagte botilbud, støtte i eget hjem, børnefaglige undersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser, fast kontaktpersonordning samt overvåget samvær efter Servicelovens §§ 50, 66, 85, 107 og 108. EKKOfonden kan på kommunens anmodning forestå psykologisk udredning samt udredning af funktionsevne efter Voksenudredningsmetoden. EKKOfonden søger at skabe tilpassede, udviklende og omsorgsfulde rammer, som giver det enkelte menneske tryghed, en meningsfyldt hverdag og et værdigt liv. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og udviklingsmuligheder. EKKOfonden skræddersyr individuelle løsninger til unge og voksne med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder, som f.eks. sindslidelser, hjerneskader, udviklingsforstyrrelser, som har brug for massiv støtte til at klare hverdagen. Omfanget af støtten kan i EKKOfondens tilbud varieres og tilpasses den enkeltes behov i takt med udviklingen hen i mod en mere selvstændig tilværelse med mindre indgribende støtte. EKKOfonden er unik i forhold til den måde, hvorpå de administrative opgaver løses. EKKOfonden har etableret en supportafdeling, som supporterer EKKOfondens udførende afdelinger i forhold til juridiske, sundheds-, social-, psykolog- samt pædagogfaglige opgaver og udfordringer i dagligdagen. EKKOfonden tilbyder endvidere, at løse administrative opgaver, assisterer og superviserer eksterne socialpædagogiske tilbud og døgninstitutioner på konsulentbasis.

Kontakt det sociale tilbud