fbpx

Målgruppe

Tilbage til livet henvender sig til normaltbegavede børn og unge. Fælles for dem er, at de er glade for heste (og andre dyr), og de har en psykisk sårbarhed som for eksempel spiseforstyrrelse, autisme med tilknyttede diagnoser, angst , stress eller lignende.

Børnene og de unge er et sted i livet, hvor de ikke magter at følge et almindeligt uddannelsestilbud. De kan have været igennem en psykiatrisk indlæggelse eller været ”hjemmeliggere” i flere år.

Tilbuddet er tænkt som en overgangsfase, hvor barnet eller den unge i rolige og kompetente omgivelser langsomt vænner til til at være en del af samfundet igen, og hvor de hjælpes til at blive sluset videre over i andre tilbud.

Udbytte

Samværet med hestene og de øvrige dyr på Egemosegård (læs mere her) sænker pigernes stressniveau og motiverer dem til at arbejde med dem selv. Hestene spejler pigerne, de reagerer på pigernes handlinger og følelsesmæssige tilstande, og når vi hjælper pigerne med at oversætte det, hestene spejler, begynder pigerne langsomt at få en selvforståelse og at kunne mærke sig selv igen. Langsomt hjælper vi pigerne til at genfinde styrken, så de igen bliver i stand til at møde den omgivende verden.

Her kommer et konkret eksempel på, hvordan vi bruger hestene til psykisk sårbare unge. Tine er en fiktiv person.

Tine har en spiseforstyrrelse. Hun vil meget gerne præstere, er aldrig tilfreds med sig selv og synes ikke, hun er noget værd. Hos os lærer hun, at hendes hest har brug for ros og anerkendelse for at blive bedre til det, den gør. Selvom hun ikke vil rose sig selv, så er det nødvendigt at rose hesten. Det er Tine nu begyndt på, og på den måde fungerer hesten som et fælles tredje, hvor de ting, Tine har det svært med, bliver lettere at arbejde med, når det handler om hesten, som hun er meget glad for.

Aktiviteter

Behandlings- og praktikforløbet for pigerne består både af praktisk arbejde omkring hestene og de andre dyr, samt ridning og horsemanship. Arbejdet og træning af hestene er reelt og giver pigerne en oplevelse af, at de og deres indsats gør en forskel. De indgår som en del af et team.

Typisk er pigerne her tre til fire gange om ugen.

Mange har brug for en ugentlig fridag, som blandt andet bruges til psykologsamtaler.

Som supplement kan vi tilbyde et egentligt selvforståelsesforløb som en del af forløbet.

Tilbudet kan f.eks. bevilges efter paragraf 11 og 44 i Serviceloven. Fra 18 år kan der bevilges efter paragraf 102 i Serviceloven.

Kontakt det sociale tilbud