fbpx

‘- Personer i alderen 14 – 18 med andet socialt problem
– Personer i alderen 14 – 18 med opmærksomhedsforstyrrelse
– Personer i alderen 14 – 18 med omsorgssvigt

Vores værdigrundlagi Vi har fokus på hverdagen ombord, med høj faglighed og udvikling af den enkelte elev. Henover togtet ønsker vi at se en udvikling hvor eleven forbedrer sine mål løbende og ender med at gennemføre med gode skoleresultater.
Vi arbejder bevidst med den gode tone, godt arbejdsmiljø og at opnå gode socialpædagogiske resultater. Vores faglige målsætningi
Vi ønsker at den enkelte elev ses og hjælpes til at opnå ressourcer, kompetencer og faglighed. Både med hensyn til livet ombord – og igennem forløbet at opøve redskaber til en selvstændig tilværelse og realisering af mål som uddannelse, arbejde etc.

Kontakt det sociale tilbud