fbpx

Dyssemosen har egen beskæftigelse, som går ud på at bruge naturen og landbruget som det pædagogiske værktøj, til at fremme borgernes interesse for oplevelsen af at se og høste frugterne af deres arbejde med jorden og dyrene, på det niveau som de hver især kan deltage på.

Borgerne er på beskæftigelsestilbud, hvor de passer et lille landbrug med tilhørende jord, samt to drivhuse, en mindre dyrebestand af fjerkræ, grise, får og heste. Til stedet hører også et værksted/lade, hvor der er mulighed for forskellige arbejdsopgaver, med f.eks. renovering og vedligeholdelse af maskiner, malerarbejde mm.

Køkkenhave hvor høsten tilberedes i eget køkken og spises til diverse måltider.

Der etableres forskellige aktiviteter så som musik og malerskole, hvor lærer købes udefra og kommer til Dyssemosen.

Er også i gang med at etablere en stor motionsplads på stedet.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Gitte Helle Helles

Diagnose

Autisme, Hjerneskade, Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år