fbpx

Dyrstenshøj

Faglig målsætning Børn og unge der bliver visiteret til Dyrstenshøj har haft svære livsbetingelser, vi arbejder med udvikling på barnets eller den unges eget niveau. Hensigten er at flytte barnet eller den unge til et nyt og bedre sted i livet. Vi forsøger at skabe en tryg hverdag med struktur, stabile voksne, genkendelighed og omsorg. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn eller ung, og alle forløb på Dyrstenshøj bliver individuelt tilrettelagt, i samarbejde med barnet eller den unge selv og den anbringende kommune. Vores værdigrundlag og livssyn Vi ønsker at opbygge rammer hvor barnet eller den unge, lærer at skabe sammenhæng mellem tanker og følelser samt ord og handlinger. At barnet eller den unge lærer at skabe hensigtsmæssige og tilfredsstillende relationer med andre mennesker. At de tilegner sig færdigheder til at opnå selvstændighed og uafhængighed. At respektere sig selv og finder glæden ved livet. Vi hjælper dem med at sætte ord på deres fremtidsdrømme, og at starte op og gennemføre uddannelse, praktik, job eller skoleforløb. Vi tror på at de fleste mennesker drømmer om et liv med selvstændighed, nære relationer, uddannelse og eller job. Desværre har mange børn og unge haft ringe mulighed for at opdage og opnå sit potentiale.

Kontakt det sociale tilbud