fbpx

Beskrivelse af DropUds ungetilbud:

DropUd UngeBehandling er godkendt som misbrugsbehandlingstilbud jf. Lov om social service § 101 samt godkendt som dagtilbud for unge under 18 år jf. Lov om social service § 52 stk. 3 nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 6, nr. 8 og nr. 9. Dvs. at DropUd UngeBehandling har følgende typer af tilbud: Misbrugsbehandling, dagtilbud, praktisk/ pædagogisk støtte, terapi, boglig undervisning, socialtræning, kontaktperson, formidling af praktiktilbud samt rådgivning til støtte for den unge. Derudover tilbydes mulighed for familiebehandling. DropUd UngeBehandling findes yderligere beskrevet på www.tilbudsportalen.dk samt på vores hjemmeside www. dropud.dk. DropUd UngeBehandling er et tilbud til unge mellem 14 – 18 år, der ønsker at ændre på deres nuværende situation, hvor misbrug, overforbrug eller skadelig adfærd truer nutid og fremtid. DropUd udreder, behandler, underviser og yder socialpædagogisk støtte ud fra et ganske rummeligt og helhedsorienteret perspektiv via individuelle behandlingssamtaler, behandlingsgrupper og aktiviteter. Behandlingen faciliteres gennem genkendelige rammer og opgaver samt kærlige, tydelige og professionelle voksne. Vægtning af ”det fælles tredje” og relationen som værktøj prioriteres derfor højt. Det særlige ved DropUds ungebehandling er, at behandlings- og uddannelsesperspektivet supplerer hinanden fra begyndelsen som ”to ben”, der sikrer fremdriften. Det er altid hensigten at afklare og arbejde på en konstruktiv plan for deltagerens fremtid. Typisk er behandlingsforløbet afsluttende med en uddannelses- eller beskæftigelsesplan, som udarbejdes i tæt samarbejde med den unges kommunale UU-vejleder. Målgruppe DropUd UngeBehandling er et tilbud til udsatte unge, som har brug for et professionelt funderet behandlingstilbud for at komme på ret køl igen. Tilbuddet kan også tænkes ind som alternativ til anbringelse udenfor hjemmet i de tilfælde, hvor det vurderes, at et intensivt dagbehandlingstilbud kan være tilstrækkeligt. Ligeledes er vi målrettet unge, som kæmper med andre udfordringer end misbrug – i form af problematisk skolegang, udfordringer i hjemmet, begyndende kriminalitet, vrede etc.

Kontakt det sociale tilbud