fbpx

Det Blå Hus

Det Blå Hus er et socialpædagogisk opholdssted efter serviceloven § 66 stk 1. nr. 5. Det er normeret til 8 børn og unge som ved indflytningstidspunktet er i alderen 3-17 år. Det Blå Hus, der er etableret i år 2000 tilbyder socialpædagogisk behandling af et tværfagligt personale bestående af socialpædagoger og ergoterapeuter. Derudover er der tilknyttet en psykolog som supervisor.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er at “hvert barn og ung er et unikt menneske, der har krav på at få netop den omsorg, inddragelse, anderkendelse og opdragelse, der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed. Hvert barn og ung har ret til kontinuitet og stabilitet i sit liv, da dette er afgørende for en værdig og tryg tilværelse”.

Vores mål er at:

– give børnene/de unge en overskuelig og forudsigelig hverdag og lærer dem at tage ansvar for eget liv.

– give en målrettet tværfaglig støtte til det enkelte barns udvikling.

– skabe en dagligdag, som ligner en almindelig families med omsorg, opdragelse, skolegang, arbejde, opgaver, fritid og socialt samvær.

– støtte barnet/den unge med at find og acceptere egen identitet.

– skabe tillidsforhold og troværdighed mellem barnet/den unge og voksne.

– skabe optimale forudsætninger for kontakt mellem barnet/den unge og forældre, sammen med den anbringende kommune.

– sikre en grundig visitation, som giver stabilitet og trivsel i børn/unge-sammensætningen.

– være et hjem som gennem anerkendelse og værdsætning fremmer det enkelte barns/unges udvikling.

Pædagogik

Vores pædagogik tager udgangspunkt i den systemisk tænkning, hvor anderkendelse, relation og motivations arbejde er den gennemgående metode. Der arbejdes desuden udfra den neuroaffektive udviklingspsykologi hvor udfra vores behandlingsplaner bliver udarbejdet.

Visitation

Visitationen foregår ved at kontakte opholdsstedets leder, som sammen med det øvrige personale og den pædagogiske konsulent vurderer, om det pågældende barn/ung kan visiteres til huset. Der udarbejdes en indskrivningskontrakt mellem Det Blå Hus og anbringende kommune inden indflytningen.

Samarbejde

Det Blå Hus har et tæt samarbejde med de anbringende kommuner. Der bliver minimum afholdt en statusmøde samt en opfølgningsmøde om året.

Forældresamarbejdet er basseret på åbenhed og tillid. Forældrene har krav på at at være velinformerede om deres barns hverdag. Ligeledes er det også vigtigt for barnet/den unge at være bevidst om sin egen barndom og opvækst samt at have mulighed for at indgå i relation til både forældre, søskende og andet netværk.

Vi har et tæt og naturlig kontakt og samarbejde med barnets/den unges skole og fritidstilbud. Det er vigtigt, at alle voksne der er omkring barnet/den unge, har en ensartet forståelse af barnets/den unges situation og udvikling. Barnet/ den unge skal opleve, at der bliver taget hånd om enhver situation, der er betydningsfuld og vigtig for trivsel.

Desuden har vi et godt og tæt samarbejde med de psykologer vores børn og unge er i et terapiforløb hos.

Beliggenhed

Det Blå Hus har til huse i smukke omgivelser midt i Spjald by. Huset er indrettet i overensstemmelse med ønsket om at skabe et hjem og ikke en institution. Have, nærliggende skole og sportshal giver muligheder for masser af leg og spændende aktiviteter. Placering i et overskueligt og levende lokalsamfund giver rige muligheder for at støtte børnene/de unge i en aktiv hverdag med skolegang og fritidsliv sammen med venner fra lokalområdet.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Sundhedsloven Behandling af alkoholmisbrug-§141

Leder

Inge Berit Mouridsen

Alder

6-12 år, 13-17 år, 16-23 år, 18-23 år