fbpx

Den Selvejende Institution Svanebo

Vi er en døgninstitution med et tilbud der er rettet mod borgere over 18 år med psykiske lidelser og/eller psykosociale problemer. Vi retter os specielt mod voksne med skizofrenidiagnoser og voksne med personlighedsforstyrrelser af borderlinetypen, suicidal og selvskadende adfærd samt angst og depression.

Beboerne må ikke have misbrugs-, volds- eller kriminalitetsproblemer og skal kunne profitere af behandlingen på Svanebo.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Benny Møller

Diagnose

Personlighedsforstyrrelse

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år