fbpx

Den Selvejende Institution Fællesskolen

Sociale problemer med udadreagerende adfærd
Sociale problemer med indadreagerende adfærd
Sociale problemer med selvskadende adfærd
Sociale problemer med seksuel grænseoverskridende adfærd
Skoleproblemer

Kontakt det sociale tilbud