fbpx
Hvad
 • § 107
 • § 108
 • § 66
 • Alm. socialpædagogiske opholdssteder
 • Botilbud
 • Børn og unge
 • Dagskole
 • Friplejebolig
 • Kommunal
 • Krisecenter
 • Opholdssted
 • Plejehjem
 • Privat
 • Selvejende Plejehjem
Hvor

Den Selvejende Institution Dyssegården

“Vi er professionelle, ordentlige og troværdige i ord og handling”

Vær den første til at bedømme!

Dyssegården tilbyder psykiatrisk behandling af børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser. Vi arbejder med en holdning om, at kunne skabe et meningsfuldt liv ved behandling, undervisning og fritidsaktiviteter med faste og trygge rammer tilpasset den enkelte, når vi påbegynder en psykiatrisk behandling på Dyssegården.

De fleste af børnene og de unge har langvarige indlæggelser bag sig, og mange har en eller flere psykiatriske diagnoser. Ofte er de diagnosticeret med tidligt debuterende skizofreni eller andre psykotiske lidelser. Derudover kan en del af børnene og de unge have diagnoser f.eks. i form af autismespektrumforstyrrelser, OCD, spiseforstyrrelse, angst og depression.

De unge på Dyssegården er fra 10 til 25 år og er normalt begavede

Dyssegårdens døgnafdeling består af en række elementer, der tilsammen udgør det optimale tilbud til børn og unge med svære psykiske lidelser. Professionel behandling Et trygt hjem og en struktureret hverdag Individuelt tilrettelagt skolegang Fokus på relationer Forældresamarbejde Stor vægt på ungeinddragelse Professionel behandling Dyssegårdens døgntilbud indebærer professionel behandling – medicinsk, psykologisk og miljøterapeutisk.

Vi råder over højt specialiseret psykologisk, pædagogisk- og sundhedsfagligt personale med lang erfaring i at behandle børn og unge med psykiske lidelser. Samtidig har vi et tæt samarbejde med psykiatrien – både Børne- og Ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien, distriktspsykiatrien og privatpraktiserende psykiatere.

Det er yderst vigtigt, at barnet eller den unge føler sig forstået og lyttet til. Den individuelle behandlingsplan laves derfor i samarbejde med den unge, som også via sin kontaktperson har mulighed for at give udtryk for sine vurderinger og holdninger på de halvårlige behandlingskonferencer, hvor behandlingsplanen justeres, og der udarbejdes nye halvårlige delmål.

 

Detaljer om det sociale tilbud

Q Aldersgrupper

10-25 år

Q Målgruppe

a:7:{i:0;s:15:"Autismespektrum";i:1;s:5:"Angst";i:2;s:10:"Depression";i:3;s:17:"Spiseforstyrrelse";i:4;s:29:"Andre psykiske vanskeligheder";i:5;s:20:"Selvskadende adfærd";i:6;s:21:"Andet socialt problem";}

Q Specialisering

Q Priser

Behandlingstilbud
Her er en kort oversigt over behandlingstilbud. Hvis du vil læse mere om selve behandlingerne ses i sektionen til højre.

Døgnbehandling: Dyssegården har 24 døgnpladser i to af de fire længer og i det ekstra hus, der for nyligt er blevet bygget.

Dagbehandling: For unge, der ikke har behov for døgnanbringelse, er der mulighed for at deltage i en meningsfuld hverdag med andre unge.

Efterværn: Dyssegården giver mulighed for, at unge der skal ud og stå på egne ben kan få støtte i dette.

Midlertidigt botilbud: For unge med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat behandling og for at få afklaret deres fremtidige boform og støttebehov.

Skolen: På Dyssegården har vi vores egen skole, hvor det primært er Dyssegårdens unge der undervises, men også unge udefra, hvis der er ledige pladser.

Slusen: Ophold i Slusen er støtte til unge, der skal have afklaret færdigheder med henblik på at kunne etablere sig i egen bolig, og som har brug for særlig støtte til at håndtere et selvstændigt voksenliv.

STU: Dyssegården tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til unge, der ikke profiterer af en anden ungdomsuddannelse.

Q Ledige pladser

Skriv en anmeldelse

Din anmeldelse
angry
crying
sleeping
smily
cool
Overfør

Din anmeldelse anbefales at være mindst 140 tegn lang :)