fbpx

Den Almennyttige Fond Tornsbjerggård

Tornsbjerggård er en tidligere skovfogedgård med 40 tdr. landbrugsjord. Gården blev købt i 1988 for private midler og startede som et aflastningstilbud. Nu er Tornsbjerggård en Almennyttig Fond, som danner rammen om et bo- og arbejdsfællesskab med plads til 19 udviklingshæmmede voksne under tilsyn af Socialtilsyn Midt i Silkeborg kommune. Beboerne, som p.t. er i alderen 19 – midt 40’erne, bor i mindre enheder, arbejder på gårdens værksteder og har et aktivt fritids- og kulturliv. Tornsbjerggård er godkendt efter servicelovens § 107 – midlertidig botilbud – og § 104 – beskyttet beskæftigelse og samværstilbud

Kontakt det sociale tilbud