fbpx
Pilehuset ligger i det store parkområde, Bystævneparken, der hele året giver mulighed for gåture i den store smukke blomsterrige park.

Om Plejecentret

Demenscentret Pilehuset har siden åbningen i 2000 været et af Københavns Kommunes tilbud til demente. Det er med tiden udbygget, så vi nu har afdelinger, der er specialiserede indenfor forskellige typer af demenssygdomme.

Pilehuset ligger i det store parkområde, Bystævneparken, der hele året giver mulighed for gåture i den store smukke blomsterrige park. Vi har også vores egen aflukkede have, hvor der er springvand, herregårdsgynge og langs vinduespartiet indtil fællesarealerne har vi en fuglevoliere, hvor fuglene kan nydes både indefra og udefra. Pilehuset ligger i gåafstand til Husum Torv med gode muligheder for offentlig transport og indkøb.

På Pilehuset bor der 108 beboere, hvoraf 70 har en demenssygdom. Vi har fire forskellige specialiserede tilbud; et rettet mod dig, der har demenssygdom som sidder fortil i hjernen, et rettet mod dig, der har Huntingtons sygdom, et rettet mod dig, der har Alzheimers sygdom, vaskulær demens eller Lewy Body demens og et rettet mod dig, som udelukkende har brug for sansestimulering.
I vores hus ligger også et aktivitetscenter for hjemmeboende borgere med demens. På alle etager er der køkken og fællesstuer, derudover har alle afdelingerne direkte adgang til vores hyggelige, aflukkede haver eller en terrasse.

Pilehuset er et kommunalt plejecenter.

Hverdagen

Det er vigtigt for os, at du har en meningsfuld tilværelse. Vi mener, at vi kan være med til skabe dette ved at sørge for, at du tager aktivt del i hverdagens gøremål og derved bidrager til fællesskabet – ligegyldigt hvilket funktionsstab du har. Derfor har vi lavet Pilestrædet, som er en gade, bestående af Fru Hansens kælder, Rottehullet, Schous sæbehus, byttecentralen, vaskeriet og det lille gule museum. Her er åbent alle dage, og her kan du være med til hverdagens gøremål. Fx kan du hente nymalet kaffe i Fru Hansen kælder.

Der er mange forskellige aktiviteter, fx får vi besøg af musiker to gange om ugen. Du har mulighed for svømning, ridning, korsang, biograffilm, banko, dans, restaurantbesøg, kagebord og brunch. Vi tager også gerne en tur ud i det blå, da vi har fire minibusser til rådighed.

Vores traditioner er blandt andet sommerfestival på tre dage, julemarked, allehelgensaften, karneval, Tour de Bystævneparken, Sankt Hans og nytårsfest med fyrværkeri.

Vi har en intern tv-kanal som bringer info og udsendelser, som er produceret til dig, der bor her.

Vores dejlige udendørsarealer bruger vi både til aktivt og afslappende samvær. Vi kan fx plante
blomsterkrukker, plukke krydderurter, drikke kaffe eller grille vores mad på en varm sommerdag.
I haven bruger vi blandt andet et springvand, en herregårdsgynge og en trappebro til at vedligeholde sanser, muskulatur og balance.
Haverne rummer tilsammen mange muligheder og sanseoplevelser, og vi bruger dem hele året.

Værdier

Vi bestræber os på at opfatte enhver adfærd – hensigtsmæssig som uhensigtsmæssig – som et forsøg på at dække et behov hos dig. Vi prøver at forstå den virkelighed, du oplever, med baggrund i dine mønstre og forudsætninger, overbevisninger, præferencer og forståelse af verden, der er skabt gennem dit liv. Selvom du har demens, ved vi, at du har de samme behov som alle andre – både for at blive set, hørt og genkendt. Du har den samme trang til at kommunikere følelser og behov, og for at opleve selvrealisation, aktivitet, succes og glæde.

Det er personalets opgave at understøtte og imødekomme dine behov, så der opnås højest mulig følelse af livskvalitet. Vi vil have øje for udtrykte og uudtrykte behov, så du selv kan bestemme, hvordan din hverdag skal formes.

Kontakt det sociale tilbud