Demens Kompetencecenter Rørmosecenteret

Rørmosecentret er et plejecenter for borgere med Demenssygdomme. Plejecentret der er en del af Kompetencecenter for Demens, ligger i Gørlev , tæt på grønne områder og forretninger.

Kompetencecenter for demens

På Rørmosecentret er der 34- 2 værelses lejligheder, 15 1 værelses lejligheder samt 8 midlertidige boliger

Der findes lukkede gårdhaver,  hvor meget af sommerens tid tilbringes.
Det er ledere og medarbejders indstilling, at livet skal leves med respekt og indhold.
Kalundborg Kommune, Ældre og sundhedsudvalget har vedtaget strategi for området.

Det gode og værdige Ældreliv, dette  udmøntes på Rørmosecentret ved nøgleordene:

 • Rørmosecentret skal være et trygt sted at leve og bo.
 • Rørmosecentret skal være et rart sted at besøge og deltage i aktiviteter.
 • Rørmosecentret skal være et sted hvor “dagen gribes” og livet leves.
 • Vi arbejder på at skabe en god arbejdsplads med kompetenceudvikling, indflydelse, medbestemmelse og fælles ansvar, hvor faglighed og personlig udvikling vægtes højt.
 • Der er en klar og tydelig ledelsesform ud fra kommunes overordnede værdier: Respekt, Dialog, Medansvar, Trivsel og Stolthed. Derudover betragtes TILLID  som en kerneværdi.

Det opnår vi blandt andet ved:

 • Den enkelte borger har selvbestemmelsesret.
 • Tæt samarbejde med pårørende i det daglige.
 • Indflytningssamtale og tilbud om statussamtale min. 1 gang om året.
 • Der udarbejdes individuelle handleplaner.
 • Supervision af personalet ved behov, ofte internt eller i samarbejde med demenskonsulenterne.
 • Det tages udgangspunkt i borgerens livshistorie, behov og ønsker.
 • Inddragelse af frivillige med forståelse for borgere med demens.

Kontakt det sociale tilbud

image