fbpx

Dagskolen Ternen

Dagskolens Ternens formål er at tilrettelægge undervisningsforløb i små grupper med individuel undervisning tilpasset den enkelte elevs niveau og behov.

Undervisningstilbuddet tilbydes som en særlig mulighed for støtte til elever, hvis behov ikke kan imødekommes i den almindelige folkeskoleundervisning. Tilbuddet henvender sig til elever, der af forskellige grunde ikke kan trives og lære i rammerne af den kommunale folkeskole. Målgruppen er ofte elever med socio-emotionelle vanskeligheder og diagnoser som f.eks. tilknytningsforstyrrelser, ADHD mm. Fælles for målgruppen er, at der er vanskeligheder i forhold til socialisering og adfærd i kravsituationer, en manglende skoleidentitet og ofte 1-2 års manglende skolegang. Målgruppen kan være udadreagerende og har ofte brug for individuelle løsninger i et lille tæt skolemiljø.

Ternen underviser elever fra 0-10 klasse og i særlige tilfælde også 12 skoleår. Ternen har fokus på både den gode socialpædagogiske- og den didaktiske læringsfaglighed.

Ternen arbejder ud fra et fundament af neurologisk forståelse. Vi arbejder med den opdelte hjerne og bruger neuropædagogisk forståelse som en del af det sundhedsvidenskabelige fundament vores pædagogiske og læringsfaglige indsats hviler på. Pædagogisk arbejder vi med udgangspunkt i relationsfremmende indsatser som ICDP af Karsten Hundeide, AI og det fælles 3. Derudover benytter vi en systemisk- narrativ tilgang til den socialpædagogiske indsats. Vi ser altså både på de mønstre og strukturer, der er i og omkring barnet samtidig med, at vi er nysgerrige på barnets historie og italesættelse af sig selv. Der laves en individuel plan for arbejdet med det enkelte barn. Vi møder barnet positivt og med glæde. Vi fokuserer på barnets muligheder og succeser og forsøger hele tiden at vise veje til mere trivsel.

Læringsfagligt benytter vi os af en udvidet grad af undervisningsdifferentiering. Der arbejdes projektorienteret og med traditionel klasseundervisning, hvor vi tager udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling i valg af materialer og opgaver. Samtidigt arbejder vi med læringsaktiviteter, der matcher det enkelte barns læringsstil. Dagskolen Ternen bruger i høj grad classroom management og har en særlig høj normering for, at dette kan lykkes.

Dagskolen Ternen måler sin succes i, at eleverne vender tilbage til et mindre indgribende tilbud og, at vi hvert år sender elever retur til folkeskolen, til eks. en efterskole eller igennem en 9 klasses afgangsprøve.

Kontakt det sociale tilbud