fbpx

C. M. Schuberts Minde

C.M. Schuberts Minde, oprettet i 1951, fik i 1996 status af behandlingshjem. 98% af personalet er uddannede pædagoger, med årelang erfaring i arbejdet med børn/unge med svære problemstillinger. Det pædagogiske arbejde superviseres dagligt af psykologer, som indgår i arbejdet. Der er to afdelinger med 9 børn i hver gruppe. Som det fremgår af hjemmesiden (www.schubertsminde.dk) modtager Schuberts Minde som udgangspunkt børn og unge i alderen fra 6-17 år med psykosociale og emotionelle vanskeligheder. Vi har jævnligt modtaget yngre børn, hvis problemstillingen har begrundet det. Vi tilbyder en målrettet miljøterapeutisk behandling i forhold til: •Tidligt frustrerede børn og unge, d.v.s. børn/unge med diagnosen reaktiv tilknytningsforstyrrelse. •Børn/unge med ADHD, dvs. børn, der er hyperaktive og/eller lider af opmærksomhedsforstyrrelser. •Børn/unge som er præget af tvangstanker og tvangshandlinger (O.C.D. / Tourette syndrom) •Børn/unge der lider af personlighedsforstyrrelser som borderline eller alvorligere psykiatriske lidelser, som f.eks. højtfungerende autister (Aspergersyndrom / NLD). •Børn og unge med depression og angsttilstande. •Miljøbetingede adfærdsvanskeligheder. •Omsorgssvigtede børn og unge. Schuberts Minde har et godt udviklet samarbejde med praktiserende læge og BUC- Midtjylland, hvortil ca. halvdelen er vores elever er henvist og i kontrol. På Schuberts Minde arbejdes der miljøterapeutisk og individualterapeutisk. D.v.s. at den enkelte unge indgår i en afdeling, i dens dagligdag og i samspillet, krav og udfordringer der hører til en normal udvikling. Miljøet som helhed er stærkt struktureret, forudsigeligt og præget af kontinuitet. Indlæring, skolegang og generel stimulering prioriteres højt. Samspil med det omgivende samfund prioriteres højt, og praktiseres hvor det er muligt i form af deltagelse i fritidsaktiviteter, sport, arbejdsopgaver, deltagelse i kulturelle aktiviteter,- koncerter / udlandsrejser m.m. Når det er muligt udsluses børn til normal skole fra den specialskole ( Rindum Kærgård), som de fleste børn henvises til ved indflytningen. Børn/ unge er forskellige, og der tages udgangspunkt i deres individuelle problemstillinger, ressourcer og muligheder på en række områder. Udover miljøterapien arbejdes der også individuelt, og der gennemføres samtaler ved psykolog, hvis det skønnes, at det enkelte barn/unge kan drage nytte deraf. Metodisk anvendes bl.a. kognitiv terapi og støttende-strukturerende samtaler. Børnene testes regelmæssigt med psykologisk testning, og der udarbejdes to årlige statusrapporter til kommunen/forældrene.

Kontakt det sociale tilbud