fbpx

Profil​

Hvad står vi for?

Broen, Svalhøj er et privat, socialpædagogisk opholdssted, der målrettet arbejder med den enkeltes behov og problemstillinger.

Det er vores målsætning er at opbygge de unges selvværd, for derigennem at ruste dem til et aktivt og positivt liv fremadrettet. Vi tror på, at før vi kan indgå i frugtbare relationer til andre, er det afgørende at have et positivt selvbillede og en tro på, at vi selv har muligheder for at skabe det liv, vi ønsker.

Vores pædagogiske redskab er fortrinsvis dialog, denne tilstræber vi skal være tillidsfuld såvel beboerne imellem som mellem beboerne og medarbejdere.

Nøgleord for os er

  • Tillid.
  • Anerkendelse af forskelligheder.
  • Rummelighed i forhold til behov og ønsker.
  • Forståelse for den enkeltes virkelighed og baggrund

Hvem er vi?

Leder

Marianne Vibe

Uddannet pædagog ved Frøbel seminariet i 1999,

18 års erfaring i arbejde med målgruppen.

Pedel.
Bjarne Christian Lundborg

Da kvalitet i alle led har vores opmærksomhed, har vi ud over det faste personale tilknyttet ekstern hjælp til nogle nøglefunktioner.

Kim Køppen

Kontakt det sociale tilbud