fbpx

Målgruppe

Målgruppen omfatter udviklingshæmmede i lettere eller middelsvær grad fra 18 år.

Generelt for gruppen er, at de er marginaliserede mennesker, med et lavt selvværd og manglende tro på egen formåen, og har svært ved at tilpasse sig samfundets normer med deres sociale – og adfærdsmæssige handicaps. Beboeren har en forsinket eller mangelfuld udvikling af kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder.

De er ikke i stand til at klare sig på egen hånd, og har derfor behov for almindelig daglig læring (ADL), personlig støtte og megen voksenkontakt.

Målgruppen kan omfatte beboere med tilpasningsvanskeligheder, som bl.a. ses ved: Personlighedsforstyrrelser, medfødt eller erhvervet hjerneskade, depression, epilepsi, skizofreni lignende træk og ikke diagnosticerede psykiske problemer.

Det kan være mentalt retarderede, sent udviklede, debile, imbecile, ADHD- adfærd, specifikt angst, svage sociale kompetencer og relationer, manglende egenomsorg og motoriske vanskeligheder. Endvidere beboere der har modtaget en dom og falder inden for målgruppen.

Værdigrundlag

Vi arbejder med at udvikle selvværd, selvtillid og selvagtelse.

Gennem et anderkendende, solidarisk og humanistisk menneskesyn.

Dette implementeres i hverdagen, via de pædagogiske teorier og metoder vi anvender. For at sikre kvaliteten i vores arbejde, argumenterer vi fremover ud fra værdigrundlaget, når beboernes hverdag gennemgås på personalemøderne.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Tina Struwe-Poulsen

Diagnose

Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Kommune

Hjørring