Botilbuddet Hvidbjerghus er et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107 for 14 voksne i alderen 18 til ca. 45 år. Særlige psykiske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med psykiatriske hjælpe system f.eks. psykotiske tilstande, endogen depression, stofbetingede psykoser, OCD mv. personer med dobbeltdiagnoser og lettere udviklingshæmmede.

Vi modtager ikke borgere med et aktivt misbrug men borgere der er i substitutions behandling.

Målgruppen er opdelt i fem fysiske bosteder.

– Hvidbjerghus er et bofællesskab for borger med lettere udviklingshæmning evt. kombineret med personlighedsforstyrrelse.

– Vesterfjord og Odby er bofællesskab for borgere med en udtalt misbrugs baggrund kombineret med personlighedsforstyrrelse.

– Bundgaard og Draget er botilbud for borgere med behov for at bo i et enkeltmandsforstaltning med problematikker inden for målgruppebeskrivelsen.

Botilbuddet Hvidbjerghus kan modtage borgere indenfor straffelovens § 68 og 69. Borgerne der kan modtages er dømt til foranstaltningsdomme for udviklingshæmmede type 4 og 5 eller behandlingsdomme type 2 og 3.

Hvidbjerghus har en bred vifte af tilbud og løser mange forskellige pædagogiske opgaver, som er individuelt opbygget, alle med udgangspunkt i den enkelte borgeres problematikker.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Botilbud §107

Leder

Henrik Lægaard

Antal normerede pladser

15

Diagnose

ADHD, Asperger, Autisme, Depression, Forandretvirkelighedsopfattelse, Hjerneskade, Kognitivforstyrrelse, OCD, Personlighedsforstyrrelse, Spiseforstyrrelse, Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, +30 år, 24-30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=XTU-5136&afdelingsid=5b6ef3bc-eb83-4968-9a18-2997a02b524f&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Personlige støtteordninger

Kommune

Struer

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.

image