fbpx

Botilbuddet Gefion & Domus

MÅLGRUPPE

Botilbuddet Gefion & Domus er godkendt til, at have 20 voksne med nedsat psykisk funktionsevne, som ikke kan fungere uden støtte og vejledning. Aldersgruppen er fra 25 år og ved indskrivning normalt ikke over 50 år.

 • Voksne med psykiske, sociale, adfærdsmæssige problemer
 • Voksne med særlige psykiske lidelser / tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske system

VÆRDIGRUNDLAG

Værdier er et fundament for kultur og samfund. Dette er ofte underforstået og nævnes ikke udtrykkeligt, men viser sig igennem holdninger og handlinger. De værdier vi har, hænger sammen med vores syn på, hvad menneskets udgangspunkt er og hvad vi tror der udvikler mennesket, altså vores menneskesyn. I forhold til vores arbejde, bruger vi værdier som udtryk for et sæt af grundlæggende moralske og etiske principper.

MENNESKESYN

Vi arbejder ud fra et dialektisk materialistisk menneskesyn. Vi mener, at vi som personale, autentiske mennesker er det vigtigste redskab på botilbuddet, da vi som ”den ydre påvirkning” kan være med til, at skabe den indre udvikling hos beboeren. Vi har en grundlæggende tro på, at alle menneskers inderste natur er konstruktiv, målrettet, social og aktiv.

PÅ BOTILBUDDET ARBEJDER VI UD FRA FØLGENDE VÆRDIER

 1. FaglighedDet betyder, at vi vil være støttende og arbejde udviklingsorienteret i forhold til beboernes kompetencer. Dette vil vi gøre ved, at være autentisk og faglige bevidste.
  VIDEN – anvendelse i dagligdagen / at vejlede via dialog
  OVERBLIK – situations fornemmelse / indlevelsesevne / yde støtte til beboeren / fleksibilitet
  KOMPETENCE – selvindsigt / bevidsthed om egne ressourcer
  RELATION – via dialog gør beboeren opmærksom på egne ressourcer / støttejeget / interesser
 2. KommunikationDet betyder at vi har en åben, autentisk og respektfuld dialog beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere imellem. Dette gør vi i den daglige kommunikation og i forhold til vores botilbud.
  ANERKENDE – % find 5 fejl generationen / den anerkendende kultur
  SPEJLING – bevidstgørelse af egne handlinger
  DIALOG – tydelighed / nærvær / respekt
  ANSVAR – synliggøre beboerens eget ansvar
 3. AnerkendelseDet betyder, at vi styrker beboernes selvværd, sociale kompetencer og indflydelse på eget liv. Dette gør vi i forhold til, at lytte til vores beboere og tage dem alvorlige.
  GENKENDELSE – arbejder sundhedsfremmende / rummelighed i forhold til beboerens ressourcer
  TRYGHED – garant for stabilitet / at være konsekvens / mod til at indgå i konflikter
  ANSVAR – indlæring af daglige gøremål for, at få selvtilliden til at vokse og turde tage beslutninger
 4. UdviklingDet betyder at vi er fokuseret i et fremadrettet miljø. Dette gør vi ved, at dokumentere vores pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde og holder os opdateret i forhold til samfundet.
  RESOURCER – egne, andres og beboernes
  VEDHOLDEN – kontinuitet i forløbet
  UDFORDRING – 
  at turde
  NETVÆRK – 
  at skabe relationer
 5. LivskvalitetDet betyder, at det er vigtigt for botilbuddet, at alle beboerne føler egen livskvalitet i forhold til deres liv. Dette gør vi via brugerinddragelse og tage beboernes mål og ønsker for deres liv alvorlige.
  SAMHØRIGHED – at have kontakt / at have tilhørsforhold
  SELVFØLELSE – føler sig som et menneske / at være nyttig
  AKTIVITET – interesser for noget uden for sig selv / frihed til at vælge
  GRUNDSTEMNING – at være åben og modtagelig / fravær af tomhedsfølelse

Kontakt det sociale tilbud