fbpx

Botilbud Hedegaard

Udviklingshæmmede med omfattende behov for behandling.

Hedegaard er en selvejende institution, som modtager borgere fra hele landet. Beboerne på Hedegaard er fortrinsvis lettere udviklingshæmmede eller sent udviklede unge i alderen 17 til 30 år, men vi modtager også ældre borgere.

Vores beboere har behov for behandling i et omfattende og individuelt tilpasset døgntilbud. Mange er præget af psykiske og sociale vanskeligheder og har en adfærd, som skaber problemer. De kan være følelsesmæssige tidligt skadet med en karakterafvigende personlighed og en behovsstyret, grænseoverskridende og til tider udadreagerende adfærd.

Beboerne har ofte haft en konfliktfyldt og kaotisk opvækst præget af mange skift og svigt. Mange har været anbragt uden for hjemmet. Vi modtager også beboere, som har begået kriminalitet og er idømt en foranstaltningsdom jf. straffelovens §68 eller §69.

Vi bor på en gård fire kilometer fra Skjern, omgivet af natur med mange muligheder for opgaver og aktiviteter. Et behandlingsforløb på Hedegaard må forventes at være mellem 3 og 7 år.

Individuelle forløb og klare relationer.

Vores behandling tager altid udgangspunkt i den enkelte beboers funktionsnivau, personlighed, erfaringer og motivation. Vi planlægger altid et individuelt forløb, skræddersyet til hver enkelt beboer. Vi ser beboeren som en medspiller, som inddrages og tager ansvar i forhold til behandlingen. Og vi lægger vægt på at skabe klare og positive relationer mellem beboere og personale.

Vi arbejder med en systematisk, pædagogisk tilgang i forhold til at kortlægge beboernes ressourcer og lære at håndtere uhensigtmæssig adfærd og konflikter. hverdagen handler om succesoplevelser og om at løse fælles opgaver. Vi anerkender alle følelser og fustrationer, men vi accepterer ikke uhensigtsmæssig adfærd.

Vi samarbejder med flere lokale erhvervsdrivende om arbejds- og praktikforløb, som tager hensyn til beboernes interesser og forudsætninger-

Tilsyn : Trivsel og faglighed i top

I september 2013 fik Hedegaard uanmeldt tilsynsbesøg fra Ringkøbing- Skjern kommune. Tilsynet talte med en beboer og en medarbejder og blev desuden vist rundt på Hedegaard. Efter besøget vurderer tilsynet at, Hedegaard overordnet er et veldrevet botilbud med høj faglighed og tydelige pædagogiske metoder.

Kontakt det sociale tilbud