fbpx

Granlunden er godkendt under serviceloven § 107 til syv beboere. Granlundens målgruppe er voksne mennesker i alderen 18 år og opefter med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, der alle har behov for daglig støtte og guidning til individuel livsudfoldelse samt håndtering af hverdagens udfordringer gennem involvering og samarbejde. Granlundens overordnede udgangspunkt er: ’Sammen skaber vi det gode liv’. ’Sammen’ handler blandt andet om samspil, involvering og lydhørhed, mens ’det gode liv’ handler om et personligt anliggende. Lige midt i dette samspil skal vi alle finde mulighed for at leve og udvikle os på hver vores individuelle og personlige måde, således at vi mærker ansvar og mening med involvering i livet.

Individuelle livsværdier er både subjektive og objektive, og de skabes i sociale relationer med andre mennesker, hvilket stiller store krav til den socialpædagogiske praksis for at sikre den enkelte beboers mulighed for individuel livsudfoldelse. Den enkelte beboers psykiske, fysiske og sociale formåen og kompetencer er tre områder, der i indbyrdes samspil udgør en sammenhæng for det enkelte menneskes oplevelse af og indflydelse på udfoldelse af eget liv og færden – tre områder, der i dynamisk samspil er i fortløbende udvikling, afvikling og indvikling i ethvert menneskes livsforløb. Granlundens omdrejningspunkt er det nære relationsarbejde, hvor udgangspunktet til alle tider er de kompetencer den enkelte beboer er i besiddelse af uanset udviklingsniveau.

Mennesker med nedsat funktionsevne kan have svært ved at sætte ord på egne følelser og behov, hvilket gør at de dagligt har brug for professionel hjælp. Granlundens socialpædagogiske personale har fokus på ligeværdig og åben dialog for derigennem at skabe et tryg samspil med og mellem vores beboere. Denne tilgang har til formål at afhjælpe beboernes individuelle udfordringer og udvikle deres sociale kompetencer. Omdrejningspunktet for en ligeværdig og åben dialog er hele tiden at holde sig for øje og have en generel forståelse for, hvad udviklingsforstyrrelserne og funktionsnedsættelserne har af konsekvenser for den enkelte beboers sociale kompetencer. Det er meget sårbare mennesker, vi arbejder med, og derfor hviler det pædagogiske ansvar for den gode relation med anerkendende, ligeværdig og imødekommende kommunikation hos personalet.

Download standardbeskrivelse: Klik her.

Kontakt det sociale tilbud

Kommune

Lolland

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.