fbpx

Boformen Landlyst – GodrumGruppen S/I

Landlyst er en permanent eller længerevarende boform for personer med psykosociale problemer. Borgerne på Landlyst har ofte et aktivt misbrug og en adfærd, der gør at vedkommende har svært ved at indgå i almindelige sociale sammenhænge.

Derudover kan personen have et vist plejebehov. Hvis der hos en af vores beboere skulle opstå et behov for terminal pleje, er dette også en mulighed – dog til forhøjet takst.

Boformen Landlyst består af syv handicapvenlige toværelseslejligheder i en tilbygning fra 2002.

De syv handicapvenlige lejligheder udlejes efter almenboliglovens ABL§105

Læs mere om vores lejligheder og de tilhørende fællesarealer her.

Som boform forsøger vi at skille os ud fra almene botilbud gennem blandt andet:

  • fysiske rammer
  • personalegruppens faglige sammensætning
  • organisationsstruktur
  • større muligheder for at prioritere samvær/omsorg
  • personalets kendskab til misbrugsadfærd
  • håndtering af sociale vanskeligheder

Vi er den ideelle boform for borgere, som enten bor i eget hjem eller en anden institutionstype, hvor det fremtidigt kan ses hensigtsmæssigt med en mere specifik faglig tilgang, en mere ligestillet gruppe af medbeboere eller at flere ressourcer koncentreres om den enkelte brugers specifikke problemstilling.

Du kan læse mere om vores tilbud til beboere på Landlyst her.

Vi arbejder ud fra et værdigrundlag, der bygger på dialog, fælles forståelse, fælles forventninger og sammenhæng. Disse værdier kommer til udtryk i vores hverdag gennem vores tilgang til brugeren og tilgangen til arbejdet.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

No

Kommune

Silkeborg, Silkeborg

Diagnose

Alkoholmisbrug, Demens, Hjerneskade, Stofmisbrug, Alkoholmisbrug, Demens, Hjerneskade, Stofmisbrug

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=LRP-4639&afdelingsid=ed7324d9-5f72-4614-942d-72573def60c6&aktivtMenupunkt=

Antal normerede pladser

7

Leder

Tina Grove

Tilbud

Almenboliglovens §85 og §105 Socialpædagogiskstøtte i botilbud, Almenboliglovens §85 og §105 Socialpædagogiskstøtte i botilbud

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.