fbpx

Bøgegården

Bøgegården er et socialpædagogisk behandlingssted med speciale indenfor psykiatri og særligt såbare unge, der har behov for at være i et lille og overskueligt og trygt miljø. Vi er 9 faguddannede personaler og behandlingen foregår på tre punkter.

1. terapeutiske og individuelle samtaler/ afpasset individuelt.

2. Relationelle tilgange.

3.miljøterapeutisk behandling

Derudover kan vi , hvis den unge vil det, tilbyde heste og rideterapi.

Alle personaler har grunduddannelse indenfor kognitive behandlingsformer. Alle unge har en kontaktperson som sammen med den unge laver en behandlingsplan, som følges op og kan påføres nye mål.  Hver uge afholdes personlig samtale med udgangspunkt i behandlingsplanen. Denne behandlingsplan revurderes hver 3. måned i samråd med leder. Hver 6. måned afholdes møde med kommunal sagsbehandler.

Der kan tilbydes terapeutisk forløb enten ved tilknyttet psykiater eller terapeut udenfor huset.

Vi tilstræber at den unge følger enten skole, praktik eller anden form for dags beskæftigelse, men vægter at der skabes ro og forudsigelighed for den unge. Vi forsøger at lette presset på den unge enten ved at skabe ro omkring dem og ved at lave struktur samt rammer for evt. samvær med deres netværk. Vi er rigtig gode til at skærme de unge, der i pressede situationer kan reagerer med lettere psykoser.

Vores personale bliver heldigvis hos os i mange år og vi har skabt en god arbejdsplads med stor vægt på personlig udvikling og uddannelse/supervision. På Bøgegården er der en hyggelig og familiær stemning og miljøet på Bøgegården er præget af åbenhed både mellem ansatte, ledelse og de unge.

Kontakt det sociale tilbud