fbpx

Birkebo I/S

Målgruppe:

Efter aftale med Mariagerfjord Kommune, som er “Birkebos” godkendende og tilsynsførende myndighed, modtager vi op til 12 voksne fra 18 år, der er sentudviklede og som har sociale – og adfærdsmæssige handicaps.

De unge vil typisk have haft ringe udbytte af folkeskolen og have gået på specialskole.

De unge kan have mindre fysiske/psykiske handicaps eller udredte og velbehandlede psykiatriske problemstillinger.​

Fælles for målgruppen er, at de har behov for en helhedsorienteret indsats, der afklarer fremtidige bo- og erhvervsmæssige muligheder, og at de kan have udbytte af at være sammen med andre unge og voksne i et socialt fællesskab.

Det er en forudsætning for optagelse i botilbudet, at de unge er beskæftiget i dagtimerne. Enten i Birkebos dagtilbud eller i en anden form for beskæftigelse, skoleforløb, praktikforløb etc. tilrettelagt i samarbejde med botilbudet.​

Kontakt det sociale tilbud