Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Behandlingsstedet Holbrogård

Holbrogaard er et miljøterapeutisk behandlingssted for unge godkendt iht. Servicelovens § 14 stk. 3. Der tilbydes døgnbehandling til 10 unge i alderen 13 – 18 år med personlighedsforstyrrelser og/eller begyndende psykiatriske lidelser; samt til unge, der har været udsat for seksuelle eller andre traumatiserende overgreb.  Holbrogaard tilbyder også efterværn til 18- 23 årige

Holbrogaard modtager ikke fysisk handicappede, psykisk udviklingshæmmede, kriminelle, aktive misbrugere og voldsomt aggressivt udadreagerende.

Holbrogaard danner hensigtsmæssige rammer for de unge i et udviklende og omsorgsfuldt miljø, der støtter de unges liv gennem behandling, miljøterapi,individuel terapi, social træning og undervisning i vores interne skole.

Behandlingsmiljøet er forankret i en psykodynamisk forståelse af de unge. Vi arbejder ud fra miljøterapeutiske principper, hvor indre og ydre struktur og relationerne er de bærende elementer.  Vi arbejder på at fremme de unges identitetsfølelse, selvstændighed, sociale funktion og mestring af deres vanskeligheder. Alle unge har ugentlige individuelle terapeutiske samtaler – samt tilbud om gruppeterapi. I terapien arbejder vi ofte med at komme bag om symptomerne og sammen  med den unge nå til en forståelse / accept af de egentlige årsager til deres vanskeligheder.

Kontakt Behandlingsstedet Holbrogård