fbpx

Velkommen

OK-Hjemmet Arendse er en selvejende institution under OK-Fonden. Arendse blev taget i brug som plejehjem i juli 1962 på Hovedvejen i Glostrup. I december 2010 flyttede vi til Østerbro i bebyggelsen ”Gl. Kloster”, som er beliggende på Lersø Parkallé.

På Arendse arbejder vi ud fra OK-Fondens værdigrundlag om, at ”Livet skal leves – hele livet”. Vores holdning er, at der skal være plads til forskellighed, og at vores møde med beboere og pårørende er et ligeværdigt samarbejde, som er baseret på tillid og respekt for hinanden og for hinandens forskellighed. Vi går sammen, men vi går ikke i takt.

Arendse er et privat friplejehjem under OK-Fonden. Det betyder, at vi ikke har nogen driftsoverenskomst med en kommune, og derfor modtager vi beboere fra alle kommuner i Danmark samt fra udlandet. For at komme i betragtning til en bolig på Arendse skal man være visiteret til en plejehjemsplads i sin hjemkommune. Herefter kan man frit vælge, om man ønsker at bo på et kommunalt plejehjem eller på et friplejehjem. Hvis du ønsker at bo på Arendse, retter du henvendelse til centerchefen.

Prisen for beboeren er den samme, uanset om man ønsker at bo på et friplejehjem eller på et kommunalt plejehjem.

 

 

Medarbejdere

På OK-Hjemmet Arendse er vi stolte af vore dygtige medarbejdere, og vi vægter det faglige niveau højt. Vi arbejder for et godt sammenhold og et godt arbejdsmiljø.

Vi har ansat medarbejdere med mange forskellige fagligheder. Blandt andet social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, pædagoger, ernæringsassistenter, rengøringsassistenter, pedel og kontorassistent. Derudover har vi en fysioterapeut, som kommer fast to dage om ugen, samt en plejehjemlæge, som kommer fast én dag om ugen.

Ud over de faste medarbejdere har vi afløsere, som træder til, når der er brug for det, eksempelvis i weekender og i ferieperioder. Afløserteamet består hovedsageligt af studerende, som er i gang med en fagligt relevant uddannelse. De er eksempelvis sygeplejestuderende, pædagogstuderende, fysioterapeutstuderende eller ergoterapeutstuderende.

Kontakt det sociale tilbud